Privacybeleid

1Algemene informatie

Welkom op onze privacy beleidspagina. Wanneer u gebruik maakt van onze diensten, vertrouwt u ons. Dit privacy beleid helpt u te verstaan welke gegevens we van uw bijhouden, waarom we ze bijhouden en wat we met deze gegevens doen. Wanneer u informatie met ons deelt, kunnen we u beter helpen. Bijvoorbeeld: door het leveren van aanmeldingsgegevens kunnen we u sneller ondersteunen, met respect voor uw privacy. Indien u onze diensten gebruikt, willen we u duidelijk maken woe we door u toegeleverde  informatie gebruiken en eveneens hoe u uw privacy beschermen.

2Het recht om de gegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen

Onze klanten hebben het rechts om hun persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en of te laten verwijderen. Wij stellen alles in staat om de privacy gegevens te beschermen tegen misbruik door derden door voldoende controle en afscherming tegen ongewenste toegang te garanderen. De privacy gegevens worden door ons gebackupt op een medium dat binnen het bedrijf blijft en niet op het internet wordt geplaatst.

3Beheer van persoonlijke data

Geen enkele privacy gevoelige data wordt op het internet bijgehouden, de data wordt op de VTS servers bijgehouden. Toegang tot de data is enkel via de servers van VTS mogelijk.

4Informatie de we bijhouden

De gegevens die noodzakelijk of afkomstig zijn betreffende configuratie, contracten, aanmeldingsgegevens, foutrapporten en onderhoud gegevens van onze klant zijn systeem en gebruikers wordt gedeeltelijk bijgehouden. Wat geregistreerd wordt is slechts noodzakelijk om ondersteuning te kunnen blijven verzorgen. De gegevens die bijgehouden worden zijn afhankelijk van de diensten die we voor de klant moeten leveren.

5Hoe gebruiken we uw privacy gegevens

Onze server bevat per klant basis gegevens betreffende voornamelijk drie toepassingsgebieden: configuratie en installatie van de werkomgeving, gebruikersgegevens, contracten. Volgens het toepassingsgebied worden meerdere verschillende gegevens worden bijgehouden.  Bijvoorbeeld: wij bewaren niet enkel uw naam, maar ook login, paswoord en dit niet enkel voor servers waar u toegang toe heeft maar ook andere account gegevens die noodzakelijk zijn voor de configuratie van toestellen die u bij ons aankoopt (google account, apple-id enz…)